Fractie

Sinds de verkiezingen van 16 maart 2022 heeft PvdA/GroenLinks De Ronde Venen 3 van de 27 zetels in de gemeenteraad van De Ronde Venen.

De fractie bestaat uit Pieter Kroon (GroenLinks), Ernst Schreurs (PvdA) en Monique Prins (GroenLinks). Wim Verbree (GroenLinks) en Matthijs van Bemmel (GroenLinks) zijn commissielid.

Klik hier voor meer informatie over de fractie.

Bestuur

Het bestuur van GroenLinks De Ronde Venen bestaat uit Chris Duif (voorzitter a.i., penningmeester a.i. en secretaris), Vera Dalm (algemeen bestuurslid), Hans van Kessel (algemeen bestuurslid) en Matthijs van Bemmel (algemeen bestuurslid).

Klik hier voor meer informatie over het bestuur.

Het bestuur van GroenLinks De Ronde Venen vormt tezamen met het bestuur van PvdA De Ronde Venen het bestuur van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.

Klik hier voor meer informatie over het gezamenlijke bestuur.

Contactgegevens GroenLinks De Ronde Venen

Postadres: Haagwinde 49, 1391 XX Abcoude
E-mail: drv@groenlinks.nl
Website: derondevenen.groenlinks.nl