Met haar zevende plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks is het bijna zeker dat Corinne Ellemeet uit Abcoude in de Tweede Kamer komt. Twee jaar geleden zat zij al een aantal maanden voor GroenLinks in de kamer, maar dat was toen nog als zwangerschapsvervanging. Ondanks dat ze maar een aantal maanden in de kamer zat ontving zij daarvoor veel lof. Het Parool schreef bijvoorbeeld: ‘gaan we nog meer van horen.’

Het is op een zonnige middag dat ze in Abcoude het lokale GroenLinks campagneteam meehelpt met flyeren. Bij één van de deuren waar ze aanbelt, blijft ze langer praten als de bewoner vraagt wat haar drijfveren zijn. ‘Ik wil me inzetten voor een solidaire zorg,’ zegt ze. ‘Dit kabinet heeft in vier jaar tien miljard op de zorg bezuinigd. Minister Schippers spreekt over kostenbeheersing, maar het is in feite een kostenverschuiving van de overheid naar de burger. Vooral de lagere en middeninkomens en de mensen die werken in de zorg moeten hiervoor opdraaien. Dáár wil ik wat aan doen. Door onder meer het afschaffen van het eigen risico en het beperken van de eigen bijdragen.’
 


Eerder was Corinne voorzitter van GroenLinks De Ronde Venen, een functie die nu door het ook aanwezige ex-raadslid Hans van Kessel wordt vervuld. Van Kessel roemt haar dossierkennis, politiek strategisch vernuft en praktisch idealisme. ‘Corinne is resultaatgericht, begeistert en weet onverwachte coalities te smeden,’ zegt hij beslist.

Behalve bij de zorg, ligt haar affiniteit bij de thema’s cultuur en onderwijs. Als voormalig netwerkdirecteur van de Natuur- en Milieufederaties is zij ook ingevoerd in veel groene dossiers. Voor die tijd was Corinne onder andere adjunct-directeur bij de gemeente Amsterdam en senior beleidsmedewerker bij het ministerie VWS.

Corinne vertelt dat zij een nieuwe toon en koers wil zetten: de mensen weer centraal stellen in de zorg en de verkapte lastenverzwaring voor kwetsbaren terugdringen. Ook wil zij werk maken van het voorkomen van ziekte en daarmee de kloof tussen kans-rijken en kansarmen verkleinen. Zij wil daarnaast investeren in cultuur. ‘Een mooie film, muziek of een voorstelling laat ons de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven ervaren en verbindt mensen,’ zegt zij. ‘Daarom moet ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen werkzaam in de kunsten verdienen een betere positie dan ze nu hebben.’