Wonen in de Winkelbuurt verkort levensduur

Terwijl de minister nog moet studeren, wordt onze gezondheid wel bedreigd. Toen de Winkelbuurt nog gewoon grasland aan de snelweg was, vonden er felle discussies in de gemeenteraad van Abcoude plaats over nieuwbouw aan de A2. GroenLinks was de enige partij die zich daartegen verzette. Niet nodig, te dicht op de snelweg en op de verkeerde plaats. Wat ons de geuzentitel GroenNiks opleverde. 

Één van de discussiepunten destijds was de luchtvervuiling. In het dorp zelf (Hoogstraat) moesten metingen nog een jaar worden voortgezet omdat deze aan de hoge kant waren, wat er mede toe heeft geleid dat het dorp werd afgesloten voor vrachtverkeer.

Omdat Nederland van Europa een aantal jaren uitstel heeft gekregen, voldoet de luchtkwaliteit nu aan de (oude) normen, maar wat is de realiteit? De Winkelbuurt mag gebouwd worden omdat er volgens de modellen die worden toegepast voor lucht en geluid geen risico's zijn voor de gezondheid. Door het toepassen van Zoab neemt het geluid af en ook de auto's zouden in 2016 een stuk schoner zijn. Niet dus.

Gisteren maakte Milieudefensie bekend dat de uitstoot van stikstofdioxide bijna 50% hoger is dan in 2013 werd aangenomen. Dit alles vanwege de sjoemeldiesels die de gezondheid schaden. De gevolgen daarvan zijn vooral merkbaar op plaatsen waar veel autoverkeer is, bijvoorbeeld op plaatsen waar snelwegen dicht langs woonwijken lopen zoals de A2 bij Abcoude. De mensen die daar (gaan) wonen leven gemiddeld 2,5 maand korter door het gerommel met uitstootnormen door autofabrikanten. Er moet snel een verbod komen voor diesels van voor 2005 (EURO-4 norm) en 130 op de A2 zit er de komende 10 jaar niet in.